سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

لوح تقدیر رتبه برتر در اولین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران

لوح و تندیس

گواهینامه ها

گواهینامه کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاران بانکی

گواهینامه رتبه سیمین مرکز رتبه بندی ایران

گواهی عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تقدیرنامه ها

………………………………………………………………………………………………………………………