معرفی پامیدکو

Heat Up گندله خراسان

 راه اندازی گندله سازی مجتمع فولاد خراسان

افتتاح گندله سازی خراسان با حضور رئیس جمهور محترم – در 16 اردیبهشت 97