معرفی پامیدکو

Heat Up گندله خراسان

 راه اندازی گندله سازی مجتمع فولاد خراسان

افتتاح گندله سازی خراسان با حضور رئیس جمهور محترم – در 16 اردیبهشت 97

 انتخاب شرکت “پامیدکو” به عنوان تامین کننده برتر  پروژه های گندله سازی، در “سومین جشنواره ملی فولاد ایران”