احداث گندله سازی خراسان

احداث فولادسازی چادرملو

احداث احیاء مگامدول اردکان

احداث گندله سازی بهاباد

احداث گندله سازی گل گهر 2

احداث گندله سازی گهرزمین

احداث بریکت سازی سرد آهن و فولاد گل گهر

بهره برداری فولادسازی آهن و فولاد ارفع

بهره برداری گندله سازی چادرملو