پروژه های  EPC

پروژه محل احداث کارفرما ظرفیت سالانه توضیحات
  احداث کارخانه گندله سازی غدیر ایرانیان یزد آهن و فولاد غدیرایرانیان 4 میلیون تن پیمانکار:مشارکت پامیدکو-CPG پارس
احداث كارخانه گندله سازی شماره 2 چادرملو یزد معدني و صنعتي چادرملو 5 میلیون تن مشاور/ناظر:اركان تدبيرصنايع وCPG پارس
احداث کارخانه فولادسازی سرمد یزد صنایع آهن و فولاد سرمد 0.6 میلیون تن مشاور/ناظر:ارکان تدبیرصنایع

پیمانکار:پامیدکو-آسفالت طوس-وریاطرح پارس

پروژه های  PC

پروژه محل احداث کارفرما ظرفیت سالانه توضیحات
احداث خط کلاف سازی سرمد ابرکوه یزد صنایع آهن و فولاد سرمد 0.45 میلیون تن

مشاور/ناظر:ارکان تدبیرصنایع

پیمانکار:پامیدکو

پروژه های COST PLUS

پروژه محل احداث کارفرما ظرفیت سالانه توضیحات
سرپرستی و مدیریت اجرایی فنی بر کلیه عملیات احداث ساختمان ها و تاسیسات غیر صنعتی یزد صنایع معدنی عصرنوین بهاباد پیمانکار:پامیدکو

بسته تکمیلی خراسان

شامل سیستم انباشت، برداشت و حمل مواد  ورودی به کارخانه گندله سازی خراسان

خراسان رضوی خراسان رضوی مشاور/ناظر:مهندسي فن آور معادن و فلزات (MMTE)

پیمانکار:پامیدکو

پروژه های  EP

پروژه محل احداث کارفرما ظرفیت سالانه توضیحات
احداث کارخانه احیاء مستقیم فولاد کاوه جنوب کیش بندرعباس فولاد کاوه جنوب کیش 1 میلیون تن مشاور/ناظر:سامیک

پیمانکار:مشارکت پامیدکو-برسو

احداث واحد اکسیژن شماره 2 چادرملو یزد معدني و صنعتي چادرملو 0.015 میلیون تن مشاور/ناظر:ارکان تدبیرصنایع

پیمانکار:پامیدکو

پروژه های  P

پروژه محل احداث کارفرما ظرفیت سالانه توضیحات
احداث نورد فولادآلیاژی یزد فولاد آلیاژی ایران 0.4 میلیون تن مشاور-پیمانکار:توسعه فولادآلیاژی ایرانیان

پروژه های  MC

پروژه محل احداث کارفرما ظرفیت سالانه توضیحات
احداث خط کنسانتره بهاباد یزد صنایع معدنی عصرنوین بهاباد 1 میلیون تن مشاور/ناظر:پامیدکو

پیمانکار:فکورصنعت

احداث كارخانه گندله سازي خرامه فارس فولاد گهر فرزانگان پارس 2.5 میلیون تن مشاور/ناظر:مشارکت پاميدكو-فراتحقيق سپاهان

پیمانکار:فكورصنعت ايران

طراحی و احداث سیستم های غبارگیر ناحیه های سنگ شکن و گندله سازی کرمان سنگ آهن گهر زمین مشاور/ناظر:پامیدکو
توسعه ظرفیت گندله سازی 1 و 2 گل گهر کرمان معدنی و صنعتی گل گهر 7 میلیون تن مشاور/ناظر: مشارکت پاميدكو- فراتحقيق سپاهان

پیمانکار مهندسي:نيوفرآلمان

پیمانکاراجرايي:نظم آوران

قراردادهای بهره برداری

پروژه محل احداث کارفرما ظرفیت سالانه توضیحات
  بهره برداری و پشتیبانی کامل فنی کارخانه گندله سازی سه چاهون یزد سنگ آهن مرکزی ایران 5 میلیون تن مشاور/ناظر:مبتکران

پیمانکار:مشارکت آپکو(پاميدکو-آسفالت طوس)

بهره برداري و پشتیبانی کامل فنی

كارخانه گندله سازي چادرملو

یزد معدنی و صنعتی چادرملو 3.4 میلیون تن مشاور/ناظر:ارکان تدبیرصنایع

پیمانکار:پامیدکو

  بهره برداري از كارخانه فولاد ارفع یزد آهن و فولاد ارفع 0.8 میلیون تن پیمانکار:مشارکت آپکو(پاميدکو-آسفالت طوس)

بهره برداري وپشتیبانی کامل فنی

كارخانه فولاد سازی چادرملو

یزد معدنی و صنعتی چادرملو 1.05 میلیون تن پیمانکار:مشارکت آپکو(پاميدکو-آسفالت طوس)