پروژه های  EPC

پروژه محل احداث کارفرما ظرفیت سالانه توضیحات
  احداث گندله سازی خراسان رضوی- نیشابور مجتمع فولاد خراسان 2.5 میلیون تن مشاور: MMTE
  احداث گندله سازی یزد-بهاباد آهن و فولاد غدیرایرانیان 4.0 میلیون تن با مشارکت CPGوCPGI

پروژه های  EPM

پروژه محل احداث کارفرما ظرفیت سالانه توضیحات
  احداث فولادسازی

یزد-اردکان-

مجتمع صنعتی چادرملو

معدنی و صنعتی چادرملو 1.05 میلیون تن با مشارکت CPG
  احداث احیاء مگامدول معدنی و صنعتی چادرملو 1.55 میلیون تن

پیمانکار اجرا: آسفالت طوس

مشاور: ارکان تدبیر صنایع

پروژه های  MC

پروژه محل اجرا کارفرما ظرفیت سالانه توضیحات
  احداث گندله سازی

کرمان-سیرجان-

 

مجتمع

معدنی و صنعتی گل گهر

معدنی وصنعتی گل گهر 5.0 میلیون تن پیمانکار: Outotec، کیسون و فراتحقیق سپاهان
  احداث گندله سازی سنگ آهن گهرزمین 5.0 میلیون تن پیمانکار: Outotec، آسفالت طوس
  احداث بریکت سازی سرد توسعه آهن و فولاد گل گهر 0.52 میلیون تن پیمانکار: CPG و CPGP

قراردادهای بهره برداری

شرح خدمات محل اجرا کارفرما ظرفیت سالانه توضیحات
  بهره برداری گندله سازی

یزد-اردکان-

مجتمع صنعتی چادرملو

معدنی و صنعتی چادرملو 3.4 میلیون تن ناظر: ارکان تدبیر صنایع
  بهره برداری فولادسازی آهن و فولاد ارفع 0.8 میلیون تن
  بهره برداری فولادسازی معدنی و صنعتی چادرملو 1.05 میلیون تن ناظر: ارکان تدبیر صنایع