پیام مدیرعامل

سومین روز زمستان برای خانواده بزرگ پامیدکو، یادآور خاطره شوق انگیز آغاز یک سفر است.

سیزده سال پیش در چنین روزی، مردانی بلند همت و آبدیده، نهالی از جنس تلاش و امید را مومنانه بر این خاک زرخیز و کهن نشاندند و بسان باغبانی مهربان، بالیدنش را به تماشا نشستند.

آن نهال ریشه گسترانید و فروتنانه سر به آسمان برداشت و اکنون در چهاردهمین سال از عمر آن درخت تناور، قدردان و سپاسگزار فرد فرد عزیزانی هستیم که همراه مان بوده اند به همت و مهربانی.

سالروز تاسیس شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس مبارکباد

لطیف دشت بزرگی

مدیرعامل

افتتاح گندله سازی خراسان با حضور رئیس جمهور محترم

در 16 اردیبهشت 1397